HANGZHOU BINJIANG ZIJIN HOUSE

Discipline: Interior

Location:  Hangzhou, China

GFA: 500 sqm

2019