1

2

3

4

5

5

6

7

8

9

10

11

12

13

HANGZHOU BINJIANG ZIJIN HOUSE

Discipline: Interior

Location:  Hangzhou, China

GFA: 500 sqm

2019